NÁŠ PŘÍBĚH

Hospodaříme v malé vesničce Bělé v Podkrkonoší na rozhraní Libereckého a Hradeckého kraje v nadmořské výšce kolem 450 m n. m. na ploše asi 13 ha. Naše plemenná zvířata jsou zapsaná v plemenné knize a jsme zapojeni do kontroly užitkovosti. Chováme ovce suffolk anglického typu.


HISTORIE

Chov oveček nás lákal už od začátku hospodaření. V roce 2011 jsme si vzali zpět pozemky, na kterých hospodařil náš děda, než mu byly zabaveny. Celkem 13 ha, z toho 7 orné a zbytek trvalé travní porosty. Začali jsme rostlinkou - pěstováním českého česneku, což je pro nás srdeční záležitost. Postupem času jsme usoudili, že pro naše pozemky je potřeba i ta složka živočišná.

Na orné je na 2 ha česnek a zbytek jetelotráva JP90. Z té si tvoříme z první seče senáž a potom přepásáme do zimy, dokud to podmínky dovolí. Z části luk usušíme seno a část slouží k první pastvě s jehňaty. Po zralé úvaze jsme vybrali ovce suffolk. Černohlavé masné plemeno. Naše přání mít ovečky se splnilo. Po návštěvě farmy v Orlickém podhůří, jsme objednali v roce 2019 základní stádo 11 ovcí. Další rok jsme od nich dokoupili i berana Bohouška - linie Captain a dalších 6 oveček. Toto základní stádo tvoří matky linie Mentor a Harrison. V roce 2021 se nám narodilo 15 jehňat. Z toho 7 jehniček, které dosáhly výsledné třídy ER a rozšířily chov. Od tohoto roku jsme v kontrole užitkovosti. Abychom udrželi čistý nepříbuzný chov, tak jsme dokoupili berana linie Howeburn - jménem Ferda.

V roce 2022 se u nás narodilo už 34 jehňat. Celé bahnění proběhlo v krátkém čase 15 dní.

Cílem chovu je dostat se na cca 40 chovných bahnic s několika berany různých linií.

Prioritou je chov plemenných beranů , kteří budou sloužit v užitkových chovech v otcovské pozici k produkci velmi osvalených těžkých jatečných jehňat s dobrou kvalitou masa. Dále chov plemenných jehnic sloužících k čistokrevné plemenitbě suffolka. Část z nich je zařazována do vlastního chovu a zbytek jde k prodeji ostatním chovatelům. Jehňata, která nedosahují potřebných hodnot, nebo mají limitující vady, které jim neumožní být v kontrole užitkovosti, jsou prodávány k jatečným účelům.